Asennus

Asentaminen tapahtuu yksinkertaistettuna seuraavasti:

 1. Ladataan koneelle "asennustarvikepaketti" ja puretaan se omalle tietokoneelle
 2. Laitetaan asentumaan asennukseen tarvittavat ohjelmistot
 3. Laitetaan latautumaan Raspbian -image massamuistille
 4. Avataan tarvittavat ulkoiset palvelut
 5. Muokataan vars/main.yaml tiedostoon oikeat asetukset
 6. Kytketään massamuisti Raspberry Pi:hin ja kytketään Raspi verkkoon ja virtaan
 7. Käynnistetään asennus

Asennusprosessi on käyty läpi tässä videossa:

Asennuspaketin lataaminen

Asennuspaketti löytyy Githubista.

Paketin saa ladattua joko git-apuohjelmalla tai suoraan palvelusta klikkaamalla Code -> Download ZIP.

Pura paketti esimerkiksi työpöydälle.

Paketista tulee sekä tämä opas että hakemisto ansible. Tuon hakemiston alla on kaikki asennukseen tarvittava.

Asennukseen tarvittavien ohjelmistojen asennus

Asennusprosessi perustuu Ansibleen, joka toimii Python -ohjelmointikielellä.

Asennukseen tarvittavien ohjelmien asennus hoituu hieman eri tavalla eri käyttöjärjestelmillä.

Windows

Windows-maailmassa tuki Ansiblelle on huono, joten siinä joudutaan käyttämään Cygwin-ympäristöä apuna. Cygwin on käytännössä Windowsin päällä toimiva Linux.

Mikäli sinulla on käytössä WSL (Windows Subsystem for Linux), voit seurata Linux-ohjeita.

Tarvittavat ohjelmistot saadaan asennettua helpoiten Chocolatey -pakettihallintaohjelmalla. Seuraavilla ohjeilla saat asennettua kaiken tarvittavan:

 1. Käynnistä komentokehote järjestelmänvalvojana
 2. Kopioi ja liitä nämä komennot komentokehotteeseen
@"%SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -NoProfile -InputFormat None -ExecutionPolicy Bypass -Command "[System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin"
choco install -y cygwin cyg-get
choco install -y rpi-imager vscode
cyg-get python38 python38-pip python38-devel libffi-devel libssl-devel openssh make gcc-g++ sshpass python38-paramiko
 • Ensimmäinen rivi asentaa Chocolatey-pakettienhallinnan
 • Toinen rivi asentaa Cygwinin
 • Kolmas rivi asentaa Raspberry Pi Imagerin ja VSCoden
 • Neljäs rivi asentaa Cygwiniin Ansiblen vaatimat palikat
  1. Komentojen ajamiseen menee noin 5 minuuttia
  2. Tämän jälkeen voit käynnistää Cygwin64 Terminal -ohjelman
  3. Kun sen ikkuna aukeaa, kirjoita sinne
   pip3 install -v ansible
   
  4. Nyt alkaa varsinainen Ansiblen asennus, se kestää noin 25 minuuttia

Jätä kone asentamaan, voit jatkaa muita toimenpiteitä seuraavaksi.

Mac

Mac-järjestelmissä on pääsääntöisesti lähes kaikki tarvittavat komponentit olemassa. Järjestelmään tulee asentaa kuitenkin kaksi apuohjelmaa, Ansible ja Paramiko. Paramiko on Python-pohjainen SSH-client.

Tee asennukset seuraavasti:

 1. Käynnistä Pääte (Terminal)
 2. Kirjoita päätteeseen
  pip install ansible
  pip install paramiko
  
 3. Asennus on valmis

Linux

Linuxissa tuki on hyvin pitkälti samanlainen kuin Mac-ympäristössä. Voit tehdä samat toimet kuin Mac-ohjeissakin.

Raspbian -imagen lataaminen massamuistille

Massamuistille ladataan Raspbian -käyttöjärjestelmä, joka toimii Raspberry PI:n virallisena käyttöjärjestelmänä.

Käyttöjärjestelmä ladataan massamuistille näin:

 1. Kytke massamuisti (SD-kortti/SSD-levy) tietokoneeseesi
 2. Lataa koneellesi Raspberry Pi Imager: https://www.raspberrypi.org/software/
 3. Käynnistä Raspberry Pi Imager
 4. Valitse (Choose OS) ladattavaksi käyttöjärjestelmäksi
  • Raspberry Pi Os (other) --> Raspberry Pi OS Lite
 5. Valtse (Choose SD Card) oikea massamuisti
 6. Paina Write

Tässä vaiheessa massamuistille latautuu käyttöjärjestelmä. Siinä voi mennä muutamia minuutteja.

Kun kirjoitus on valmis, ota massamuisti irti ja kytke takaisin koneeseesi.

Koneeseesi ilmestyy BOOT-niminen levy. Luo sinne tiedosto, esimerkiksi muistiolla, sisällöllä ei ole merkitystä, mutta tiedostonimen tulee olla ssh.txt.

Tämä tiedosto aktivoi SSH-palvelimen käynnistyksessä.

Ulkoisten palveluiden avaaminen

Avataan kaksi palvelua:

 1. DuckDNS
 2. Zerotier

DuckDNS

Rekisteröi DuckDNS-tili seuraavasti:

 1. Kirjaudu sisään haluamallasi tavalla osoitteessa https://www.duckdns.org/
 2. Tee uusi subdomain, vaikkapa avoinalykoti.duckdns.org, laita tämä osoite muistiin, tämä on duckdns domain.
 3. Ota talteen sivun ylälaidassa näkyvä token, tämä on duckdns token

Zerotier

Avaa itsellesi Zerotier-tunnus seuraavasti:

 1. Kirjaudu sisään/rekisteröidy osoitteessa https://www.zerotier.com/
 2. Tee uusi verkko (Create A network)
 3. Klikkaa verkko auki, vaihda sille nimi, jos haluat
 4. Ota Network ID ylös, tämä on zerotier network_id
 5. Klikkaa ylhäältä Account
 6. Paina New Token
 7. Anna nimeksi vaikkapa Avoin älykoti
 8. Paina Generate
 9. Saatu token on zerotier token

Määritystiedoston vars/main.yaml muokkaus

Kaikki asennukseen tarvittavat tiedot määritellään YAML-muotoisessa tiedostossa vars/main.yaml.

Asennustarvikepaketissa ei tuota tiedostoa vielä löydy, vaan siellä on vain main.example.yaml -tiedosto. Kopioi se ensin nimelle main.yaml.

Avaa sen jälkeen tiedosto haluamaasi tekstieditoriin. Mikäli et tiedä, mikä tekstieditori sinulle soveltuu, käytä Visual Studio Codea (VS Code).

Tiedostoon muokataan ainakin seuraavat tiedot:

 • timezone: Aikavyöhyke, jos oletus ei ole sinulle oikea, katso oikea täältä: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones
 • letsencrypt_email Sähköpostiosoite, johon Let's Encrypt lähettää viestiä, jos sertifikaatti uhkaa vanhentua
 • DuckDNS-asetukset:
  • token: Syötä tähän DuckDNS-palvelusta saamasi token
  • domain: Syötä tähän valitsemasi domain
 • Zerotier:
  • token: Syötä tähän Zerotier-palvelusta saamasi token
  • network_id: Syötä tähän Zerotier-palveluun luomasi verkon id
 • data_dir: Tämän hakemiston alle asennus tekee kaikki tiedostot
 • installation_type: Tulevaisuudessa tällä pystytään määrittämään asennuksen tyyppi
 • Home Assistant-asetukset:
  • name: Anna älykodillesi nimi
  • latitude ja longitude: Kotisi koordinaatit. Home Assistant käyttää tätä mm. säätietojen hakemiseen ja auringonnousun/laskun määrittämiseen. Etsi osoitteesi esimerkiksi Google Mapsista ja katso osoiteriviltä
  • elevation: Kotisi korkeus merenpinnasta - tätä käytetään auringonnousun/laskun määrittämiseen myös.
  • Määritetyt tiedot tallentuvat Home Assistantin configuration.yaml -tiedostoon, voit muuttaa niitä myöhemmin
 • Komponentit:
  • Nämä valinnat määrittävät, mitkä komponentit asennetaan. true kertoo, että kyseinen komponentti asennetaan, false kertoo, että sitä ei asenneta
 • Code-server:
  • password: Tämä määrittää salasanan, jota code-server kysyy ennenkuin päästää muokkaamaan tiedostoja
 • PostgreSQL -asetukset:
  • postgresql_databases/name määrittää tietokannan nimen
  • postgresql_users/name ja password määrittää millä käyttäjätunnuksilla Home Assistant pääsee tietokantaan
 • Github
  • Asetukset eivät ole vielä käytössä

Raspberry PI:n ensimmäinen käynnistäminen

Kytke massamuisti Raspberry PI:hin ja kytke laitteeseen virta.

Ensimmäisessä käynnistyksessä voi mennä useampia minuutteja.

Laite saa verkkoon kytkeytyessä automaattisesti (DHCP-protokollalla) IP-osoitteen. IP-osoite on numerosarja, esimerkiksi 192.168.100.3, jolla laite löytyy lähiverkostasi.

Tähän on muutamia selvittämistapoja:

 1. Ping
  • Käynnistä komentokehote (tai Mac:ssä Pääte)
  • Kirjoita
   ping raspberrypi
   
  • Mikäli laite löytyy oikealla nimellä, vastaa laite ip-osoitteella, ota ip-osoite ylös
 2. Reititin
  • Kirjaudu omaan verkkoreitittimeesi ja katso sieltä jaetut DHCP-osoitteet

Tässä vaiheessa on mahdotonta kirjoittaa ohjetta, joka selvittää tämän kohdan, muokataan ohjetta kun ongelmatilanteita tulee vastaan :)

Vahva suositus on kuitenkin, että laitteelle asetetaan reittimen päästä kiinteä IP-osoite. Tämä on mahdollista useimmissa reitittimissä.

Mikäli laite ei käynnisty ollenkaan, voi laitteessa olla väärä laitteisto-ohjelmaversio (firmware).

Lopputuloksena on kuitenkin lähiverkossa kytkettynä oleva Raspberry PI -laite.

USB-käynnistyksen aktivointi (ja Raspberryn firmwaren päivitys)

Mikäli Raspberryssäsi on vanha firmware, ei se käynnistä automaattisesti USB-levyltä. Voit toimia silloin seuraavasti:

 1. Lataa Raspbian Lite-image SD-kortille
 2. Laita SD-kortti sisään Raspberryyn ja käynnistä se
 3. Aseta oikea IP-osoite hosts.yaml -tiedostoon
 4. Aja komento
  ./enable-usb-boot.sh
  
 5. Odota hetki, asennus päivittää firmwaren ja käynnistää raspberryn kaksi kertaa uudestaan ja lopulta sammuttaa sen
 6. Nyt voit kytkeä USB-levyn kiinni ja jatkaa

Kiinteän IP-osoitteen määritys

Jos haluat asettaa Raspberry PI:hin itseensä kiinteän ip-osoitteen, voit tehdä sen seuraavasti:

 1. Määritä ensin nykyinen IP-osoite hosts.yaml -tiedostoon
 2. Suorita komento
  ./set-static-ip.sh
  
 3. Syötä verkkosovittimen nimi, oletuksena eth0, voit jatkaa painamalla Enter
 4. Syötä uusi IP-osoite ja paina Enter
 5. Syötä reitittimen IP-osoite (gateway) ja paina Enter
 6. Syötä haluamasi nimipalvelinosoitteet (oletuksena Goolen ja Cloudflaren DNS-palvelimet) ja paina Enter
 7. Ansible-playbook vaihtaa IP-osoitteen ja käynnistää Raspberry PIn uudestaan ja päättyy, kun on saanut yhteyden uuteen IP-osoitteeseen
 8. Vaihda hosts.yaml tiedostoon uusi IP-osoite

Asennuksen käynnistys

IP-osoitteen asettaminen

Aseta Raspberry PI:n ip-osoite tiedostoon hosts.yaml. Mikäli käytät muita kuin oletuskäyttäjätunnuksia (pi/raspberry) laitteessasi, voit määrittää ne myös samaan tiedostoon.

Asennuksen käynnistäminen

Asennus käynnistetään suorittamalla start.sh -komentojono ansible-hakemistossa.

Mikäli käytät Windowsia, tee seuraavasti:

 1. Käynnistä Cygwin64 Terminal
 2. Mene oikeaan hakemistoon:
  • Cygwin käsittelee hakemistoja hieman eri tavalla kuin Windows normaalisti. Mikäli sinulla on tiedostot esimerkiksi työpöydällä hakemistossa C:\Users\Käyttäjänimi\Desktop\avoinalykoti\ansible niin kyseinen hakemisto löytyy Cygwin-puolelta muodossa /cygdrive/c/users/käyttäjänimi/desktop/avoinalykoti/ansible
   cd /cygdrive/c/avoinalykoti/ansible
   

Käynnistä asennusprosessi komennolla

./start.sh

Asennus kestää noin 10 minuuttia. Kun asennus on päättynyt, voit kokeilla päästä selaimella DuckDNS:ään määrittelemälläsi domain-nimellä ja sieltä pitäisi vastata Home Assistant.

Huom! Sertifikaatin haku voi joskus kestää. Odota rauhassa asennuksen päättymisen jälkeen 5 minuuttia.

Asennuksen jälkeen

Kun asennus on valmis, pitäisi sinun päästä sisään Home Assistantiin. Määrittele käyttäjätunnus, jolla haluat jatkossa kirjautua.

Mikäli haluat muokata asetustiedostoja, voit kirjautua muokkaustyökaluun osoitteella https://editor.domainisi.duckdns.org - käytä salasanaa, jonka olet määritellyt main.yaml-tiedostoon. Sinun tulee avata editorissa oikea hakemisto, oletuksena /opt/alykoti.

Pääset muihin palveluihin seuraavilla osoitteilla:

Zerotier-määritykset

Zerotier mahdollistaa älykotijärjestelmääsi pääsyn myös ulkoverkosta. Asennusprosessi yhdistää Raspberry Pin määrittelemääsi Zerotier-verkkoon. Jos haluat yhteyden älykotijärjestelmääsi esimerkiksi puhelimellasi, tee seuraavasti:

Zerotier-verkon reitityksen muokkaaminen:'

 1. Kirjaudu sisään Zerotier.com ja valitse oma verkkosi
 2. Tarkista Members-osiosta, että mikä on Älykoti rpi -laitteen Managed IP.
 3. Rullaa sivu ylös ja lisää uusi reitti Add Routes
 4. Syötä Destination -kenttään raspberryip/32 eli esimerkiksi 192.168.100.3/32
 5. Syötä (via) -kenttään Älykoti rpi -laitteen Managed IP
 6. Paina Submit

Tämä reititys tekee sen, että kun joku laite verkossa haluaa osoitteeseen 192.168.100.3 niin se menee ensimmäisenä määrittelemällesi Raspberry Pille.

 1. Lataa seuraavaksi puhelimeesi sovellus Zerotier One.
 2. Syötä sen asetuksiin Zerotier-verkon id ja yhdistä verkkoon.
 3. Hyväksy mobiililaitteesi verkkoon Zerotier.com:ssa ruksaamalla sarakkeen Auth ruksi päälle osiossa Members.

Tämän jälkeen sinun tulisi päästä mobiililaitteella myös kotiverkkosi ulkopuolelta osoitteeseen https://domainisi.duckdns.org

Asennustoimien peruutus

Mikäli haluat poistaa kaikki asennukset, voit tehdä sen seuraavasti:

 1. Kirjaudu sisään SSH:lla Raspberry Pi:lle
 2. Suorita seuraavat komennot:
  docker stop zigbee2mqtt
  docker stop home-assistant
  docker stop pihole
  docker stop mosquitto
  docker stop code-server
  docker stop bt-mqtt-gateway
  docker stop frigate
  docker stop traefik
  docker stop nodered
  docker stop homebridge
  docker rm zigbee2mqtt
  docker rm home-assistant
  docker rm pihole
  docker rm mosquitto
  docker rm code-server
  docker rm bt-mqtt-gateway
  docker rm frigate
  docker rm traefik
  docker rm nodered
  docker rm homebridge
  sudo rm -rf /opt/alykoti
  

Komennot poistavat kaikki docker-kontit ja lopulta datahakemiston.

results matching ""

  No results matching ""