Ohjelmistojen yleisesittely

Home Assistant

Home Assistant on avoimen lähdekoodin älykodin "sydän". Käytännössä yhdistää kaikki laitteet, tekee niiden välille automaatiot jne.

Mosquitto

MQTT-palvelin.

Zigbee2mqtt

Zigbee-tukiaseman ja MQTT-palvelimen välillä oleva silta, joka tulkkaa Zigbee-laitteiden viestejä ja lähettää ne eteenpäin MQTT:lle ja toisinpäin.

Code-server

Microsoftin Visual Studio Codeen (VS Code) perustuva palvelimella toimiva tiedostoeditori. Äärimmäisen laajennettava.

BT-MQTT-Gateway

Vastaava kuin Zigbee2mqtt, mutta Bluetooth-laitteille

Pihole

Mainosesto-ohjelma. Toimii DNS-perustaisesti, eli pysäyttää mainosalustojen pyynnöt jo DNS-tasolle. Vaatii yleensä kone/reititinmuutoksia, jotta tulee koko verkkoon käyttöön.

Frigate

Hahmontunnistin/kamerapalvelin. Ottaa vastaan mm. RTSP-signaalia verkkokameroilta, prosessoi niiden kuvan ja tunnistaa niistä haluttuja hahmoja (esim autot, ihmiset, eläimet) ja viestittää nämä eteenpäin MQTT:lle.

Homebridge

Mahdollistaa esimerkiksi sen, että Home Assistantin laitteet päätyvät näkymään Applen HomeKitiin.

Node-RED

Äärimmäisen kehittynyt visuaalinen automaatiotyökalu.

results matching ""

    No results matching ""