Avoin älykoti

Sisällysluettelo

Alkusanat

Avoin. Älykoti. Kaksi termiä, joiden on tarkoitus määrittää toisiaan.

Näinä omituisina aikoina kotona vietetään enemmän aikaa ja asioita halutaan tehdä - kuten aiemmin - älykkäästi.

Älykoti on terminä haastava, koska se tarkoittaa monta eri asiaa. Älykkyys on absoluuttisesti yleensä kaukana yksittäisistä ratkaisuista, mutta yhdistelmänä älykodissa olevat asiat tuottavat älykkäiltä tuntuvia ratkaisuja.

Älykodissa, jos jossakin, on avoimuudella erityinen paikkansa. Koti on äärimmäisen henkilökohtainen sijainti useimmille meistä ja vaikka avoimuus ensin voi kotiin liitettynä kuulostaa siltä, että älykodissa olisi avoimet ovat, on se kaukana siitä.

Avoimuus on sanana hankala. Tässä yhteydessä sillä kuitenkin tarkoitetaan teknisten ratkaisujen avoimuutta. Englanninkielinen termi open on tässä yhteydessä monesti liitetty sanaan source - lähdekoodi, joka on hyvin pitkälti sitä, mitä tässä tavoitellaan.

Avoin lähdekoodi on avoimesti lisensoitua ohjelmakoodia. Se tarkoittaa yleensä sitä, että kuka tahansa voi katsella, muuttaa ja jatkokehittää jonkun muun tekemää ohjelmakoodia.

Älykoti-kontekstissa tämä tarkoittaa sitä, että ohjelmistojen ja laitteiden kehitys ei ole yhden organisaation käsissä suljetusti vaan jos muut näkevät, että asia on kehittämisen arvoinen, tehtävään usein tartutaan.

Tämä ei tietenkään ole taattua. Avoimen lähdekoodin projektit syntyvät ja useimmat niistä kuolevat. Silti kuollessaan ohjelmat eivät lopeta toimintaansa. Useissa suljetuissa projekteissa yrityksen lopettaessa ohjelmistot ja laitteet lopettavat toimintansa.

Suljettu palvelu ei kuitenkaan estä avoimuutta. On yrityksiä, joiden liiketoiminta perustuu esimerkiksi laitevalmistukseen ja heidän perustoimintansa toimii suljetun lähdekoodin ratkaisuilla. Laitteisiin on kuitenkin mahdollista (joko laitteen julkaisseen yrityksen halutessa tai haluamatta) ladata toinen ohjelmisto, jolloin laitteen ominaisuudet voivat muuttua (joskus jopa toivotusti), mutta parhaimmassa tapauksessa laitteen elinkaari pitenee merkittävästi.

Palvelun/tuotteen ei kuitenkaan tarvitse olla täysin suljettu. Usein laitteissa/ohjelmistoissa/palveluissa on avoimet rajapinnat. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka laitteen sisuskalut ovat suljettu, on siihen avattu teknisesti pääsy rajatuin ominaisuuksin.

Suljettu palvelu ei siis ole missään nimessä aina huono, mutta palveluun liittyvät riskit tulee aina tiedostaa.

Avoimuus tuo myös usein turvallisuutta. Avoimuus mahdollistaa usein tietoturvan määrittämistä sen käyttäjän toimesta - suljetun lähdekoodin toteutuksissa pitää vain luottaa tuotteen toimittajaan ja heidän kykyynsä tehdä tietoturvaa. Avoimen lähdekoodin projekteissa - etenkin laajasti käytetyissä - tietoturvaa on validoinut lähdekoodin osalta useat henkilöt, parhaimmassa tapauksissa tuhannet.

Avoin älykoti on siis parhaimmassa tapauksessa kestäviin ratkaisuihin keskittynyt turvallinen, oikealla tavalla suljettu, älykotiratkaisu.

Tämän palvelun tarkoituksena on kerätä tietoa laaja-alaisesti, suomen kielellä, avoimista älykotiratkaisuista.

Sisältö on rakennettu Fuugin säätiön avustuksella. Kiitos.

Projektin liikkeellepanija on Tommi Savikko, syvälle älykodin kaninkoloihin sukeltanut IT-ammattilainen.

Projektiin liittyvät yhteydenotot joko sähköpostitse hello@tommisavikko.fi tai Githubiin issueiden muodossa.

results matching ""

    No results matching ""